Munkhagskyrkan

Thailand -social life medborgarskap

Thailand

Myndighetspersoner tar emot registrering av papperslösa i en by Bland minoritetsfolken i nordvästra Thailand finns många människor som har levt i Thailand i generationer men saknar papper på att de är thailändska medborgare. Att inte vara medborgare är mycket begränsande. Den som inte har papper att visa upp kan inte resa inom landet, inte studera och har inte tillgång till sjukvård. För den som får sina papper innebär det att ett nytt liv kan öppna sig, med möjligheter till studier, tillgång till arbetsmarknad, sjukvård mm. Detta projekt startade med att arbeta för att personer utan medborgarskap skulle få stöd i processen med ansökan, samt information om vilka rättigheter och skyldigheter man har som medborgare. Arbetet har sedan dess lett till att många människor har fått dessa rättigheter tillgodosedda och därmed fått möjligheter att studera, resa, arbeta på ett sätt som inte hade varit möjligt utan medborgarskapet.

Från 2012 har projektet vidgat sitt fokus till det mer övergripande målet att de människor som nås av arbetet ska ha rätt till fullgod service från de thailändska myndigheterna samt erkända landrättigheter. Fortfarande är en viktig del stöd till människor som söker medborgarskap, men nu arbetar man också med att stärka byarna så de själva ska kunna utkräva de rättigheter inom andra områden än medborgarskap, och rätt att bruka och skydda de naturresurser som finns i deras område. Det senare innebär att varje by går igenom och dokumenterar sin egen historia och kultur, utifrån den gör ett regelverk för byn kring administration och användning av de naturresurser som finns i byns närhet, samt förhandlar om planen med lokala myndigheter.

Opinionsbildning och nätverkande med andra organisationer är en viktig del i arbetet och sker parallellt med utbildning och stöd i rättighetsfrågor.

Projektet genomförs av TKBC:s utvecklingsstiftelse Karen Development Service Foundation. Finansieringen sker i samverkan med Diakonia, som står för huvuddelen av stödet som kommer från Sida, och Equmeniakyrkan bidrar med egeninsatsen.

Myndighetspersoner tar emot registrering av papperslösa i en by

Munkhagskyrkans Församling - Munkhagsgatan 21 - 647 30 Mariefred -www.munkhagskyrkan.se
info@munkhagskyrkan.se
Bg: 644-5571 Swish: 12 31 49 95 16