Munkhagskyrkan

Hälsoprojekt i Kongo

IMG_9549.jpg

Kongo Kinshasa är tillsammans med Niger sämst i världen på att ge sina invånare hälso- och sjukvård och är med bland de länder som har högst mödradödlighet och därför mycket hög barnadödlighet. Situationen är lite bättre i Kongo Brazzaville. Equmeniakyrkans samarbetskyrkor i Kongo försöker via sina små sjukhus hjälpa men har mycket små resurser.

Munkhagskyrkan är med och stöttar ett projekt genom Equmeniakyrkan. Projektet ”Hälsa till alla i Kongo” syftar till att samla in 6 miljoner på tre år till kyrkornas sjukvård. Pengarna ska användas till att ge elektriskt ljus i förlossningsrummen genom solenergi, (ofta används nu fotogenlampor!), att ge rent vatten genom att reparera vattenledningar och brunnar, att betala medicin för de fattigaste, att vidareutbilda barnmorskor, att reparera ambulanser, att ersätta förslitna kirurgiska instrument och laga skadade sjukhusbyggnader.

Munkhagskyrkans Församling - Munkhagsgatan 21 - 647 30 Mariefred -www.munkhagskyrkan.se
info@munkhagskyrkan.se
Bg: 644-5571 Swish: 12 31 49 95 16