Munkhagskyrkan

Vi rekryterar pastor

En kyrka mitt i staden
Kyrkans ledord är berätta, beröra, betjäna. Munkhagskyrkan ligger i Mariefreds kärna, och vi vill vara just där – mitt bland stadens invånare. Vi vill därför att vår pastor lever och bor i Mariefred.
• Vi vill vara en kyrka som är relevant för de vi möter och det finns många nya vägar till att bli det.
• Vi vill skapa gudstjänster som bygger upp församlingen och som samtidigt är lättillgängliga för nya besökare.
• Vi vill fördjupa och utveckla vårt arbete med församlingens mötesplatser och utåtriktade arbete.

Att vara pastor i vår församling
Munkhagskyrkan är en varm gemenskap med bönen i centrum och med tydligt Jesusfokus. Vi vill hela tiden nå nya människor med den kristna tron. Vi söker en pastor som vill fortsätta utforska de vägarna tillsammans med oss.

Munkhagskyrkan lever hela veckan. Vi vill göra rätt saker vid rätt tillfälle och skapa en församlingskultur som bygger på glädje och värme. Vi vill betjäna människor i alla åldrar och önskar tillsammans med vår nya pastor kunna arbeta för alla de barnfamiljer som finns i staden. Att vara pastor i Munkhagskyrkan innebär att man leder detta arbete och har en längtan efter att nå med evangeliet utanför kyrkans väggar.

Vi söker en pastor som leder och ansvarar för församlingens andliga liv, både när det gäller gudstjänster och annan verksamhet. För att tycka om och trivas i rollen som pastor hos oss tror vi att du sätter stort värde på att verka i en miljö som präglas av öppenhet, nyfikenhet och en varm gemenskap. Du har lätt att skapa nya kontakter och tycker om att samarbeta med andra aktörer.

Du har adekvat pastorsutbildning och är gärna ordinerad inom Equmeniakyrkan, även om vi som ekumenisk församling även är öppna för andra bakgrunder.

Fakta
Uppdrag: Pastor och föreståndare, deltid 50–75 %.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tillträde: Vi är öppna för att det ska passa dig. För oss är det aktuellt från februari 2024.
Församling: Munkhagskyrkan, Mariefred med strax under 100 medlemmar. Tillhör Equmeniakyrkan.

Ansökan och frågor
Frågor kring tjänsten besvaras av församlingens ordförande Sven Bringman, 073-6997543, eller vice föreståndare David Wingren, 0733-933068.
Ansökan skickas senast 15 januari 2024 till sven@bringman.se eller Sven Bringman, Djurgårdsgatan 19, 647 30 Mariefred. Märk ansökan ”Pastor Munkhagskyrkan”. Intervjuer sker löpande.

Platsen Mariefred
Mariefred är en underbar liten stad vid Mälarens strand. I staden och kommunen finns många arbetstillfällen och aktiviteter, men vi har också goda pendlingsmöjligheter till Stockholm. Mariefred har under flera år vuxit i invånarantal, nu bor cirka 7000 personer här. Mariefred ligger i Strängnäs kommun. Hela kommunen har cirka 38 000 invånare.

Munkhagskyrkans Församling - Munkhagsgatan 21 - 647 30 Mariefred -www.munkhagskyrkan.se
info@munkhagskyrkan.se
Bg: 644-5571 Swish: 12 31 49 95 16