Munkhagskyrkan

TÄNKVÄRT

hander.jpg Hela livet
Vi i Munkhagskyrkan tillhör det nya samfundet Equmeniakyrkan. Det var Baptistsamfundet, Missionskyrkan och Metodistkyrkan som gick samman för några år sedan och bildade nytt. Den nya kyrkans vision är att vi vill vara
En kyrka för hela livet
där mötet med Jesus Kristus
förvandlar — mig, dig och hela världen.
Jag har tänkt att vi under april och maj ska ha söndagsgudstjänster då den visionen ska få vara vårt tema. Till exempel. ”Vad är det att vara kyrka”, ”Vad betyder det att bli förvandlad”. Jag ser fram emot det.
Idag när jag skriver detta tänker jag på strofen ”Hela livet”. Att vara en kyrka för hela livet. Att alltså inte dela upp livet utan att hela livet. Först tänker jag att det handlar om alla åldrar. Vi vill vara en kyrka där alla åldrar får plats. Sen tänker jag att det handlar om alla olika slags erfarenheter: glädje och sorg, framgång och misslyckanden, lycka och ilska. Att all mänsklig erfarenhet ska få plats i vår gemenskap. Och till sist tänker jag att det handlar om en persons hela liv alltså både vardag och helg. Vi vill inte bara vara en söndagskyrka utan också en vardagskyrka. Vi är kyrka inte bara på söndagen i gudstjänsten utan också på måndagen när vi på våra olika vardagsplatser, arbete, skola, föreningsliv och med vänner. Gud omsluter hela våra liv med kärlek, nåd och kraft.

Munkhagskyrkans Församling - Munkhagsgatan 21 - 647 30 Mariefred -www.munkhagskyrkan.se
info@munkhagskyrkan.se
Bg: 644-5571 Swish: 12 31 49 95 16