Munkhagskyrkan

MUSIK

Musiklivet har länge varit en viktig del av Munkhagskyrkans liv och arbete. Musiken är ett kreativt uttryck för vår tro och hjälper oss att närma oss Gud.
Körsång, barnsång, gudstjänstmusik, lovsång och olika typer av konserter bjuds det in till i olika former. Välkommen att spela, sjunga - eller lyssna!

Munkhagskyrkans Församling - Munkhagsgatan 21 - 647 30 Mariefred -www.munkhagskyrkan.se
info@munkhagskyrkan.se
Bg: 644-5571 Swish: 12 31 49 95 16