Munkhagskyrkan

VERKSAMHET

I Munkhagskyrkan är det ständigt rörelse. Från småbarnsmusik till samtalsgrupper, från konserter till hjälparbeten, från morgonböner till körsång. Navet i församlingen är söndagens gudstjänst samt de mindre grupper som träffas i veckorna.
Välkomna!

Munkhagskyrkans Församling - Munkhagsgatan 21 - 647 30 Mariefred -www.munkhagskyrkan.se
info@munkhagskyrkan.se
Bg: 644-5571 Swish: 12 31 49 95 16