Munkhagskyrkan

"Kristet nätverk Nykvarn"

Munkhagskyrkan tillsammans med Equmeniakyrkan grundar just nu en ny församling i Nykvarn! Torsdag kväll udda veckor kl 19.00 samlas vi i Svenska kyrkan, som lånat oss sin lokal, till ekumenisk bön för Nykvarn.
Genom olika kontaktskapande satsningar såsom cafékvällar, fika på stan, föreläsningar i kulturhuset, tidningsspridning, annonser, cafebuss…har nu en liten kärngrupp av Nykvarnsbor växt fram av troende som vill se en ny församling bli till.

Hjälp oss gärna med förbön för Nykvarn!
Stöd arbetet ekonomiskt på Munkhagskyrkans konto, genom att öronmärka din gåva ”Nykvarn"


Förutsättningar
Nykvarn ligger längst E20, ca 20 min från Mariefred i riktning mot Stockholm. Staden växer med mellan 3-500 personer per år och och har nu nästan 10 000 invånare. Kommunen satsar på nybyggnationer, med över 100 nya lägenheter i centrum och 5-600 nya sjönära tomter. I kommunledningen sitter sedan avskiljandet av Nykvarn från Södertälje kommun i 1995 det lokala initiativet Nykvarnspartiet.
Svenska kyrkan finns på orten, men aktiv kristenhet i kommunen är bland de lägsta i hela Sverige! Under 2013 utförde Munkhagskyrkan under 8 månader en förstudie kring förutsättningarna för nyetablering av kristen församling i Nykvarn. Utifrån resultatet beslutade Munkhagskyrkan att bilda en ledningsgrupp för församlingsgrundande och även om att söka medel från Equmeniakyrkans program för församlingsplantering i Sverige. Detta beviljades och ett 5-årigt församlingsgrundande projekt med delmål och målsättningar sjösattes under augusti 2014 i Nykvarn.

Munkhagskyrkans Församling - Munkhagsgatan 21 - 647 30 Mariefred -www.munkhagskyrkan.se
info@munkhagskyrkan.se
Bg: 644-5571 Swish: 12 31 49 95 16